Ryunosuke Kudo

Composer, DJ
Ryunosuke Kudo

青森県出身のクリエイター。
1992年に生まれ、中学生時代にKONAMIの音楽ゲーム「beatmania」を通じてクラブミュージックに触れる。

2007年に「doku」名義で制作活動を開始し、2012年より本名の「Ryunosuke Kudo」に名義を変更、Trance・Progressive Houseを中心に活動を続ける。
数々の同人作品のほか、Capcomの音楽ゲーム「CROSS×BEATS」「crossbeats REV」に楽曲を提供するなど、徐々にその活動の場を広げている。

SOCIAL
Unitone Discography